Payrollplaats

Verhoging ABU CAO voor Uitzendkrachten per 1 juli 2013

Payrollplaats

De CAO-partijen hebben een loonsverhoging voor de normtabel per 1 juli 2013 (1,42%) afgesproken. De overeengekomen loonsverhoging geldt niet voor uitzendkrachten die worden beloond op basis van de inlenersbeloning of op WML. De verhoging van het WML wordt twee keer per jaar – per 1 januari en per 1 juli – door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepaald.

De loonsverhogingsystematiek is, zoals gebruikelijk, als volgt:

1. De normtabel salarissen die deel uitmaakt van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 (artikel 22 lid 1) wordt per 1 juli 2013 verhoogd met 1,42%.

2. De feitelijke bruto-uurlonen van uitzendkrachten worden per 1 juli 2013 verhoogd met 1,42%. Deze verhoging betreft alle uitzendkrachten die op 1 juli 2013 een lopende uitzendovereenkomst hebben met hun uitzendonderneming, behalve:
a. de uitzendkrachten op wie op 1 juli 2013 krachtens artikel 19 lid 5 van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 de inlenersbeloning wordt toegepast;
b. de uitzendkrachten die op 1 juli 2013 een brutobeloning genieten conform de Instroomtabel salarissen van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017.