Payrollplaats

Start u een uitzendbureau? Denk aan wetgeving en certificering

Payrollplaats

De vele regels in de flexbranche worden vaker gezien als een last dan een lust. Het voelt voor menig uitzend- en detacheringsondernemer als een belemmering in de dagelijkse werkzaamheden. Toch kunt u de regels wel degelijk in uw voordeel gebruiken.

 

De vele veranderingen in wet- en regelgeving hebben, mede dankzij het lobby werk van de ABU en NBBU, geleid tot kansen voor de flexbranche. Lees dit blog over wetgeving en certificering voor startende uitzendbureaus.

Wetgeving

Elk uitzendbureau moet voldoen aan de arbeidswetgeving en is daarnaast verplicht de ABU cao voor uitzendbureaus toe te passen. De uitzendondernemingen die zijn aangesloten bij de NBBU zijn een uitzondering hierop. Zij mogen de NBBU cao volgen en deze is nagenoeg hetzelfde als de ABU cao.

Een uitzendbureau hoeft geen lid te zijn van één van deze twee bonden. Een lidmaatschap van één van deze bonden getuigt wel van enige mate van professionaliteit en betrouwbaarheid. Professioneel, omdat beide bonden hun leden bijstaan met juridisch advies. Betrouwbaar, omdat de administratie regelmatig wordt getoetst op correcte naleving van de cao door een onafhankelijk bureau.

Loonbelasting en G-rekening

Als u met uw uitzendbureau zelf de verloning uitvoert, bent u verplicht om loonheffingen af te dragen aan de Belastingdienst. Wanneer u uw backoffice hebt uitbesteed of franchisenemer bent wordt dat voor u gedaan.

Wanneer u loonheffingen hebt afgedragen kunt u een WKA-verklaring aanvragen bij de Belastingdienst. Die WKA-verklaring is drie maanden geldig. Deze verklaring toont aan dat u aan uw verplichtingen (loonheffing, premies en BTW) aan de Belastingdienst en het UWV hebt voldaan. Als u met uw uitzendbureau zelf de verloning uitvoert, bent u verplicht om loonheffingen af te dragen aan de Belastingdienst. Wanneer u uw backoffice hebt uitbesteed of franchisenemer bent wordt dat voor u gedaan. Wanneer u loonheffingen hebt afgedragen kunt u een WKA-verklaring aanvragen bij de Belastingdienst. Die WKA-verklaring is drie maanden geldig. Deze verklaring toont aan dat u aan uw verplichtingen (loonheffing, premies en BTW) aan de Belastingdienst en het UWV hebt voldaan.

Voor betalingen aan de Belastingdienst kunnen bedrijven gebruik maken van een G-rekening. Een G-rekening is een geblokkeerde rekening waarvan alleen betalingen worden gedaan richting de Belastingdienst. Dit biedt het bedrijf én de Belastingdienst de garantie dat premies van de werknemers altijd worden betaald. Wanneer er minimaal 30% van de factuur op de G-rekening van het uitzendbureau betaald wordt, vrijwaart dat de inlener. De inlener kan door de Belastingdienst niet alsnog aangeslagen worden voor loonpremies en –heffingen wanneer u, uw backoffice of de franchisegever failliet gaat. Het is verstandig én klantgericht om een G-rekening af te sluiten bij uw bank als u zelf uw loonadministratie doet.

Certificering

Voor uitzendbureaus (of u nu uw eigen backoffice doet of niet) is het verstandig om NEN 4400-1 gecertificeerd te zijn. Deze certificering, uitgevoerd door een onafhankelijke partij, wil zeggen dat het uitzendbureau voldoet aan de wettelijke eisen met betrekking tot de gevoerde personeels- en loonadministratie. De halfjaarlijkse controle geeft de inlener de garantie dat het uitzendbureau altijd voldoet aan de meest recente criteria van de wetgever. Wanneer de certificering verkregen is wordt een uitzendbureau opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid. Een commercieel argument om deze certificering te laten uitvoeren is dat in een groot aantal cao’s de verplichting is opgenomen dat bedrijven alleen met NEN 4400-1 gecertificeerde uitzendbureaus zaken mogen doen.

Naast deze NEN 4400-1 certificering is het in sommige cao’s verplicht om een KIWA of een VCA certificering te hebben als uitzendbureau. Een KIWA certificering is vooral nodig bij bemiddeling in het beroepsgoederenvervoer en bij koeriers. Kijk voor meer informatie op www.kiwa.nl om te zien of u met uw uitzendbureau ook een KIWA certificering nodig heeft.

Een VCA certificering heeft u nodig als u flexwerkers bemiddeld bij bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico in een riskante omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. Meer informatie kunt u vinden op www.vca.nl. Besteed u uw backoffice uit aan een payrollbedrijf of franchisegever? Vraag naar de certificeringen die zij hebben en kijk of ze voorkomen op de website: www.normeringarbeid.nl.

Onderscheidend

Certificeringen én een goede kennis van de wet- en regelgeving maakt dat u bij uw inleners en flexwerkers het verschil kan maken. Zoals gezegd mag u zonder bepaalde certificeringen met bepaalde bedrijven geen zakendoen. Met cao-kennis wordt u gezien en ervaren als een professional op HR gebied. Commercieel kunt u hier uw voordeel mee doen, want niet iedere intercedent kent de wet- en regelgeving. Ook uw opdrachtgevers hebben niet alle kennis van de actuele wet- en regelgeving. Een tip is om te investeren in uw kennis van de ABU cao of de NBBU cao.

Meer lezen over hoe u een uitzendbureau kunt starten? Kijk op pagina: Start uitzendbureau

Download gratis ons whitepaper: In 6 stappen naar uw eigen uitzendbureau