Payrollplaats

Subsidie voor hogeropgeleiden op de payroll

Payrollplaats

Subsidie kan aantrekkelijk zijn voor bedrijven. Nu is er een regeling beschikbaar voor MKB bedrijven die volgens het handelsregister een vestiging hebben in Noord-Nederland en daar ondernemingsactiviteiten uitvoeren.

 

Voor diverse vormen van het bevorderen van werk voor hoger opgeleiden zijn subsidie mogelijkheden:

 1. Het gedetacheerd hebben van hooggekwalificeerd personeel. Binnen dit onderdeel is het mogelijk dat hooggekwalificeerd personeel (werkzaam bij een grote onderneming of kennisinstelling) bij de aanvrager wordt gedetacheerd. Het betreft een nieuw gecreëerde functie.
 2. Het plaatsen van personeel. Binnen dit onderdeel is het mogelijk tijdelijk een medewerker van de aanvrager te plaatsen bij een andere organisatie in de Europese Unie. De medewerker dient een relevante HBO of WO diploma te hebben of aantoonbare relevante werkervaring op vergelijkbaar niveau. De medewerker dient begeleid te worden bij de organisatie waar hij/zij geplaatst wordt.
 3. Een promovendusplek. Binnen dit onderdeel is het mogelijk dat de aanvrager tijdelijk een promovendus in dienst neemt of dat de promovendus gedetacheerd wordt.

Doelstelling subsidieregeling (KEI)

De KEI-regeling heeft als doel kennisontwikkeling, op het gebied van technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie bij het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, te stimuleren.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden aan deze subsidie gesteld. Per te plaatsen doelgroep worden die hieronder uiteen gezet.

Het gedetacheerd hebben van hooggekwalificeerd personeel (hbo/wo):

 • Voor subsidie komt in aanmerking het bij de aanvrager gedetacheerd hebben van hooggekwalificeerd personeel (afgeronde HBO/WO opleiding en ten minste 5 jaar relevante beroepservaring) van een grote onderneming of kennisinstelling voor een nieuw gecreëerde functie ten behoeve van kennisontwikkeling op het gebied van technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie;
 • De gedetacheerde wordt geplaatst bij een vestiging van de aanvrager in de provincies Drenthe, Friesland of Groningen;
 • De gedetacheerde wordt minimaal twaalf uren per week ingezet;
 • Het gedetacheerd hebben van een medewerker geldt voor een duur van minimaal zes maanden en maximaal achttien maanden;
 • De gedetacheerde dient voorafgaand aan de inzet minimaal zes maanden in loondienst te zijn bij de uitlenende organisatie;
 • De gedetacheerde mag niet een personeelslid vervangen;
 • De grote onderneming of kennisinstelling waar het hooggekwalificeerd vanuit gedetacheerd wordt dient onafhankelijk te zijn ten opzichte van de aanvrager.

Het plaatsen van personeel:

 • Voor subsidie komt in aanmerking kennisontwikkeling door middel van het tijdelijk plaatsen van een medewerker van de aanvrager, met een relevant hbo- of wo- diploma of aantoonbare relevante werkervaring op vergelijkbaar niveau, bij een andere organisatie in de Europese Unie inclusief het begeleiden van deze medewerker door de andere organisatie. De kennisontwikkeling is gericht op technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie en komt ten goede aan de aanvrager;
 • De tijdelijk te plaatsen medewerker is werkzaam bij een vestiging van de aanvrager in de provincies Drenthe, Friesland of Groningen;
 • De medewerker dient minimaal twaalf uren per week geplaatst te worden;
 • Het plaatsen van een medewerker geldt voor een duur van minimaal zes maanden en maximaal achttien maanden;
 • De medewerker dient voorafgaand aan de plaatsing minimaal zes maanden in loondienst te zijn bij de aanvrager;
 • De organisatie waar een medewerker geplaatst wordt dient onafhankelijk te zijn ten opzichte van de aanvrager.

Promovendus plek:

 • Voor subsidie komt in aanmerking bij de aanvrager gedetacheerd hebben of het tijdelijk in dienst hebben van een promovendus ten behoeve van kennisontwikkeling op het gebied van technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie;
 • De promovendus is werkzaam bij een vestiging van de aanvrager in de provincies Drenthe, Friesland of Groningen;
 • De promovendus dient minimaal twaalf uren per week ingezet te worden;
 • Het gedetacheerd hebben of het in dienst hebben van een promovendus geldt voor een duur van minimaal zes maanden en maximaal achttien maanden;
 • De promovendus wordt gedetacheerd vanuit een organisatie die onafhankelijk is ten opzichte van de aanvrager.

De subsidie 

 • Het gedetacheerd hebben van hooggekwalificeerd personeel: 40% van de loonkosten;
 • Het plaatsen van personeel: 40% van de brutoloonkosten (+10% wanneer de aanvrager actief is in een topsector en de medewerker geplaatst wordt bij een organisatie die actief is in een andere topsector) en 50% van de begeleidingskosten voor de medewerker;
 • Promovendus plek: 50% van de brutoloonkosten (indien tijdelijk in dienst) en indien gedetacheerd worden deze berekend door de gewerkte uren te vermenigvuldigen met het uurtarief van de promovendus.

De maximale subsidie per project bedraagt € 75.000. Het bedrag aan subsidiabele kosten dat minimaal vereist is per project bedraagt € 10.000. Het budget voor de totale regeling is 6 miljoen euro.
Heeft u vragen over deze subsidie voor detachering hoger opgeleiden? Kijk voor meer informatie op de website van SNN, maar helpt Payrollplaats u graag verder. Neem gerust contact met ons op!