Payrollplaats

Wanneer kom ik in aanmerking voor loonsverhoging?

Payrolling kantoor

U komt in aanmerking voor loonsverhoging wanneer er bij de jaarlijks cao onderhandelingen de salarissen worden aangepast. In deze jaarlijkse cao onderhandelingen worden vaak bepaalde uitzonderingsgroepen aangewezen voor wie de salarisverhoging niet of slechts gedeeltelijk geldt. Wanneer u onder deze uitzonderingsgroep(en) valt kan het zijn dat uw salaris niet met het standaardpercentage wordt verhoogd. U hoort dit van Payrollplaats.

Ook ontvangt u een loonsverhoging van 2,75% indien u 52 weken hebt gewerkt op het moment dat u wordt beloond volgens de ABU CAO. Wordt u op dat moment beloond volgens de CAO van uw opdrachtgever (inleners CAO), dan krijgt u een periodiek toegekend volgens de regeling die in de CAO van de opdrachtgever is opgenomen.

Is uw vraag niet beantwoord?
Arien Huijssoon
Contactformulier