Payrollplaats

Mag een werkgever inlichtingen inwinnen bij mijn vorige werkgevers?

Payrolling kantoor

Ja, maar alleen als u hiervoor toestemming hebt gegeven. Als u in de sollicitatiefase referenties hebt opgegeven, mag de werkgever ervan uitgaan dat hij toestemming heeft. De werkgever mag alleen informatie vragen die direct verband houdt met de functie en hij mag geen inbreuk maken op uw persoonlijke omstandigheden. Vragen over ziekteverzuim zijn bijvoorbeeld niet toegestaan. Als u erom vraagt, moet de werkgever u meedelen welke informatie hij heeft gekregen via uw vorige werkgevers.

Is uw vraag niet beantwoord?
Metske Kloppenburg
Contactformulier