uitzendbureaus

Voordelen payroll

Voordelen van payroll voor uitzendbureaus

Payrolling biedt uitzendbureaus veel voordelen. Hieronder worden deze voordelen genoemd.

Voordelen voor uw flexwerkers

Wanneer u de backoffice aan Payrollplaats toevertrouwt dan worden uw flexwerkers wekelijks of per periode van vier weken verloond en hebben ze een standaard een arbeidsovereenkomst van drie maanden. Die wordt steeds stilzwijgend verlengd, zolang u uw flexwerker kan laten werken bij uw inlener.

De flexwerkers zijn verzekerd voor WW, ZW en WIA en bouwen na 26 gewerkte weken pensioen op. Pensioen opbouwen vanaf dag één is in overleg mogelijk. Ze bouwen een reservering op van 25 vakantiedagen per jaar, wij reserveren 8% vakantiegeld en ze kunnen aanspraak maken op de transitievergoeding. Bij ziekte hebben ze maar één wachtdag en ook keren wij bijzonder verlof uit zowel in fase A als in fase B. Al deze rechten zijn beschreven in de ABU cao die wij hanteren. Wij maken het verschil in arbeidsvoorwaarden!

U bent flexibel

Alleen de gewerkte uren worden verloond en gefactureerd aan uw inleners. U en uw opdrachtgever zitten nergens contractueel aan vast in fase A. In fase B is er één maand opzegtermijn voor de detacheringsovereenkomst. Uw flexwerkers hebben één werkgever hebben (Payrollplaats), maar kunnen op meerdere opdrachten tegelijkertijd door u uitgezonden worden. Ze krijgen één loonstrook en kunnen gewoon de loonheffingskorting toepassen.

U heeft inzicht in uw kosten

Wij gebruiken een vaste omrekenfactor, waardoor u uw kosten altijd inzichtelijk hebt en uw marge bij iedere opdrachtgever opnieuw kan bepalen.

U loopt geen risico’s

U loopt geen arbeidsrechtelijke risico’s. Niet u, maar Payrollplaats is de juridische werkgever van uw flexwerkers. Dankzij deze werkwijze heeft u geen doorbetalingsplicht bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Tevens zijn wij eigenrisicodrager en doen wij er alles aan om uw flexwerkers snel weer beter te hebben. Desgewenst zetten wij ook onze onafhankelijke ARBO-arts in voor dit doel.

U heeft minder administratie

Wij nemen uw personeelsadministratie over. Denk hierbij aan de verloning, het verstrekken van loonspecificaties in uw huisstijl, de betaling van loonpremies en werkgeverslasten en ziek- en herstelmeldingen. U hoeft hiervoor dus geen accountantskosten te maken en al helemaal geen tijd voor vrij te maken.

Wij factureren in uw naam en dat betekent dat wij ook een groot deel van uw debiteurenbeheer doen. Op onze factuur staat uw logo! Uw inlener betaald aan Payrollplaats en eens per vier weken (na afloop van de periode) ontvangt u uw margeoverzicht en betalen wij uw marge uit.

Geen debiteurenbeheer

Omdat wij namens u factureren hoeft u ook bijna geen debiteurenbeheer te doen. Iedere week ontvangt u van ons een overzicht met openstaande facturen. Wij herinneren uw inleners als ze te laat zijn met betalen. Blijven ze te laat betalen? Dan zoekt u contact en spreekt een betaalregeling af die is afgestemd met onze financiële afdeling. Voor al onze (en uw) debiteuren hebben we een kredietverzekering afgesloten. Zo loopt u ook minimaal risico op slecht betalende inleners.

Uren verwerken in uw onlineUUR

Wij bouwen voor u in uw huisstijl een online urensysteem. In dit urensysteem kunnen u, uw opdrachtgevers en uw flexwerkers terecht voor de urenadministratie. Zodra de ingevoerde uren door uw opdrachtgevers zijn geaccordeerd, komen ze binnen in onze backoffice en gaan we ze verlonen en factureren. Voor het hosten en bouwen van deze portal door Webplaats reken wij geen kosten!

Payrollplaats beschikt over de NEN 4400-1 certificering

Payrollplaats is NEN 4400-1 gecertificeerd en is opgenomen in het register van gecertificeerde ondernemingen. Deze certificering geldt ook voor u, omdat wij de juridisch werkgever zijn van uw flexwerkers.

Contact

Als uitzendbureau uw uitzendkrachten zonder risico op de loonlijst van Payrollplaats. Bel voor onze payroll backoffice services naar: 050 – 210 10 08 of vraag online een offerte aan.

Adinka AntonidesHeeft u een vraag?
Bel mij: 050 - 210 10 08
Laat mij u bellen
Vrijblijvend offerte aanvragenOf direct een medewerker aanmelden

Heb je een supportvraag ?

Bel 050 - 210 10 08

WhatsApp 06 - 38 03 49 63

of ga naar het contactformulier

Contact via WhatsApp