uitzendbureaus

Voordelen uitzendbureau backoffice

Voordelen van backoffice voor uitzendbureaus

Het uitbesteden van de backoffice middels payrolling biedt uitzendbureaus veel voordelen. Welke voordelen dit zijn? Hieronder beantwoorden we deze vraag.

Voordelen voor uw flexwerkers

Wanneer u de backoffice aan Payrollplaats toevertrouwt dan worden uw flexwerkers wekelijks of per periode van vier weken verloond en hebben ze een standaard een arbeidsovereenkomst van drie maanden. Die wordt steeds stilzwijgend verlengd, zolang u uw flexwerker kan laten werken bij uw inlener.

De flexwerkers zijn verzekerd en bouwen na 26 gewerkte weken pensioen op. Pensioen opbouwen vanaf dag één is in overleg mogelijk. Wij verlonen zonder uitzendbeding in de ABU cao. Dit betekent dat zieke flexwerkers maar één wachtdag hebben en ook keren wij bijzonder verlof uit zowel in fase A als in fase B. Wij maken het verschil in arbeidsvoorwaarden voor onze flexwerkers!

Meerdere opdrachten voor één flexwerker

Alleen de gewerkte uren worden verloond en gefactureerd aan uw opdrachtgevers. U en uw opdrachtgever zitten nergens contractueel aan vast in fase A. In fase B is er één maand opzegtermijn voor de detacheringsovereenkomst. Uw flexwerkers hebben één werkgever (Payrollplaats), maar kunnen op meerdere opdrachten tegelijkertijd door u uitgezonden worden. Ze krijgen één loonstrook en kunnen gewoon de loonheffingskorting toepassen.

Transparant tarief

Wij hanteren een vaste omrekenfactor. Zo heeft u uw kosten voor uw backoffice altijd inzichtelijk en kunt uw marge bij iedere opdrachtgever opnieuw bepalen. Wij vinden het geen probleem om onze kostprijsopbouw met u te delen.

Juridisch werkgeverschap

Uw uitzendbureau loopt geen arbeidsrechtelijke risico’s. Payrollplaats is de juridische werkgever van uw flexwerkers. Hierdoor bent u niet aansprakelijk bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van uw flexwerkers. Wij zijn eigenrisicodrager voor de ziektewet en doen er alles aan om, samen met u, uw flexwerkers snel weer aan het werk te hebben. Wanneer nodig zetten wij ook onze onafhankelijke ARBO-arts in voor dit doel.

Weinig administratie

Wij nemen een groot deel van de flexwerkeradministratie op ons. Zo verzorgen wij de arbeidsovereenkomst, de verloning, verstrekken loonspecificaties met uw logo en betalen de loonpremies en werkgeverslasten.

Wij factureren in uw naam en dat betekent dat wij ook een groot deel van uw debiteurenbeheer doen. Op onze factuur staat uw logo! Uw inlener betaald aan Payrollplaats en eens per vier weken (na afloop van de periode) ontvangt u uw margeoverzicht en betalen wij uw marge uit.

Geen debiteurenbeheer

U hoeft bijna geen debiteurenbeheer te doen. Iedere week ontvangt u van ons een overzicht met openstaande facturen. Wij herinneren uw opdrachtgevers als ze te laat zijn met betalen. Blijven ze te laat betalen? Dan zoekt u contact en spreekt een betaalregeling af die is afgestemd met onze financiële afdeling. Voor al onze (en uw) debiteuren hebben we een kredietverzekering afgesloten. Zo loopt u minimaal risico op slecht betalende opdrachtgevers.

Uw eigen onlineUUR

Wij bouwen voor u, in uw huisstijl, een online urensysteem. In dit urensysteem kunnen u, uw opdrachtgevers en uw flexwerkers terecht voor de urenadministratie. Zodra de ingevoerde uren door uw opdrachtgevers zijn geaccordeerd, komen ze binnen in onze backoffice en gaan we ze verlonen en factureren. Voor het hosten en bouwen van deze portal door Webplaats reken wij geen kosten!

NEN 4400-1 certificering

Payrollplaats is NEN 4400-1 gecertificeerd en is opgenomen in het register van gecertificeerde ondernemingen. Deze certificering geldt ook voor u, omdat wij de juridisch werkgever zijn van uw flexwerkers.

Contact over uw backoffice

Als uitzendbureau uw flexwerkers op de loonlijst van Payrollplaats? Bel voor onze backoffice services naar: 050 – 210 10 08 of vraag online een offerte aan.

GertGert ArendsHeeft u een vraag?
Bel mij: 085 - 130 5 230
Laat mij u bellen
Vrijblijvend offerte aanvragenOf direct een medewerker aanmelden

Heb je een supportvraag ?

Bel 085 - 130 5 230

WhatsApp 06 - 38 03 49 63

of ga naar het contactformulier

Contact via WhatsApp