Payrollplaats header afbeelding
Veel gestelde vragen

Krijg ik ook een loonspecificatie?

Uw salaris krijgt u iedere week, per 4 weken of maand uitbetaald. Van Payrollplaats ontvangt daarom periodiek uw loonspecificatie. Daarop staat het totale loon (inclusief toeslagen) dat u hebt verdiend. De loonspecificaties worden u per e-mail toegezonden en gepubliceerd in de online portal.

Op een salarisspecificatie dient minimaal te staan:

  • Het brutoloon;
  • Hoe het brutoloon is opgebouwd;
  • Inhoudingen (sociale premies, loonbelasting);
  • De periode waarop de loonbetaling betrekking heeft;
  • Naam werknemer, BSN/sofinummer werknemer;
  • Naam werkgever;
  • Cumulatief overzicht van alle betalingen en inhoudingen.

Op deze specificatie kunt u zien hoeveel uren u hebt gewerkt en wat er aan belastingen, premies en sociale verzekeringen op het loon is ingehouden. Ook kunt u op de loonspecificatie aflezen welke reserveringen u in het (bruto) bedrag hebt opgebouwd aan vakantiebijslag, kort verzuim en hoeveel vakantiedagen u hebt gespaard.

Bewaar alle loonspecificaties zorgvuldig. U kunt ze nodig hebben voor het aanvragen van belastingteruggave, uitkering etc.

Adinka AntonidesHeeft u een vraag?
Bel mij: 050 - 210 10 08
Laat mij u bellen
Vrijblijvend offerte aanvragenOf direct een medewerker aanmelden

Heb je een supportvraag ?

Bel 050 - 210 10 08

WhatsApp 06 - 38 03 49 63

of ga naar het contactformulier

Contact via WhatsApp