Payrollplaats header afbeelding
Veel gestelde vragen

Hoe werkt payroll wanneer mijn medewerker ziek is?

Uw medewerker wordt ziek en meld dat bij u. De medewerker is werknemer bij een payroll bedrijf? Wat nu?

Zieke medewerkers die u via een payroll bedrijf verloond worden hebben diverse rechten en plichten. Het is voor u als inlener goed om te weten wat de rechten en plichten zijn. Veel van de rechten en plichten staan in de Wet verbetering Poortwachter en zijn vastgelegd in onze ABU cao. Onze insteek bij een medewerker die ziek is: kijk naar de mogelijkheden!

Rechten

De medewerker heeft diverse rechten bij ziekte. Het belangrijkste recht is dat de medewerker via ons zijn loon doorbetaald krijgt. Vanaf de 2e dag van ziekte krijgt hij 91% van zijn laatst verdiende loon doorbetaald totdat hij weer beter is of totdat zijn contract afloopt. Is de medewerker in dat laatste geval nog steeds ziek? Dan krijgt de medewerker 70% van zijn laatst verdiende loon doorbetaald. Het aantal uren dat aan loon wordt doorbetaald is het gemiddelde van de laatste 13 weken dat de medewerker heeft gewerkt.

Wanneer een medewerker gezondheidsklachten heeft kan er preventief een bedrijfsarts ingeschakeld worden in overleg met het payroll bedrijf. De bedrijfsarts kijkt naar die klachten gerelateerd aan de werkzaamheden van de medewerker en geeft advies. Zo kan langdurige uitval voorkomen worden. De kosten van een consult zijn voor rekening van Payrollplaats.

Plichten

De medewerker heeft de plicht om bereikbaar te zijn voor contact en bezoek. De medewerker kan worden aangemeld voor een bezoek bij de bedrijfsarts en is dan verplicht om dat bezoek te brengen. Een bezoek aan de bedrijfsarts is vaak in het kader van het plan van aanpak dat opgesteld wordt bij langdurige ziek zijn. Hierin worden ook de verplichtingen opgenomen en de inspanningen tot re-integratie naar gelang de mogelijkheden van de medewerker om te werken.

Uw rol en de kosten

De belangrijkste rol van de inlener is contact onderhouden met de zieke. Naast contact vanuit Payrollplaats is het goed voor een zieke medewerker te merken dat ook het bedrijf waar hij of zij werkt interesse heeft in hem of haar. Dit bevorderd het proces van beter worden, want de medewerker voelt zich daardoor meer betrokken bij uw bedrijf. Tijdens dat contact bespreekt u de mogelijkheden tot re-integratie.

De kosten bij ziekte zijn voor rekening van de payroll onderneming. Payrollplaats is eigen risico drager en helpt zelf de zieke medewerker met re-integreren. Ook de kosten voor de bedrijfsarts rekenen wij niet door aan onze klanten.

Wilt u meer weten over zieke medewerkers? Laat een bericht achter op onze contactpagina en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug. Wilt u überhaupt meer weten over hoe werken bij Payrollplaats gaat? Lees dan het boekje “werken bij” dat u kunt downloaden op onze formulieren pagina!

Heb je een supportvraag ?

Bel 050 - 210 10 08

WhatsApp 06 - 38 03 49 63

of ga naar het contactformulier

Contact via WhatsApp