Payrollplaats header afbeelding
Veel gestelde vragen

Hoe werken de fasen binnen de ABU-cao?

Er zijn twee cao’s die veel gebruikt worden in de payroll- en uitzendbranche: de ABU cao en de NBBU cao. Beide cao’s kennen diverse fasen.

De ABU cao kent de fasen A,B en C. De NBBU cao kent de fasen I, II, II en IV. Beide fase systematieken komen overeen in duur en ook in de meeste voorwaarden. Fase I en II bij de NBBU vormen samen fase A bij de ABU. Een medewerker bouwt pensioen op volgens beide cao’s vanaf 26 gewerkte weken. Wanneer deze opbouw start ga je van fase I naar fase II in de NBBU cao. In de ABU cao wordt dit onderscheidt niet gemaakt.

Fase A

Fase A en fase I en II duren allebei 78 gewerkte weken. Weken van ziekte of vakantie worden niet meegerekend in de wekentelling. Tijdens deze hele fase heeft de medewerker geen recht op een vast aantal uren, want er is een 0-uren overeenkomst. U betaalt enkel de daadwerkelijk gewerkte uren. Is de medewerker ziek of neemt hij bijzonder verlof op? dan brengen wij u niets in rekening. Omdat er geen verplichting is om uren te garanderen kan de overeenkomst op ieder gewenst moment door één van de drie partijen met onmiddellijke ingang beëindigd worden.

Als u afscheid neemt van een medewerker kunt u later deze medewerker weer in dienst nemen. Wanneer de medewerker zesentwintig weken niet heeft gewerkt voor u of het payroll bedrijf, begint de medewerker opnieuw in fase A.

Fase B

Fase B en fase III duren maximaal vier kalenderjaren. Na afloop van fase A of II kan een medewerker een bepaalde tijds contract krijgen bij het payroll bedrijf. Dit is in overleg met de inlener (u), want de medewerker heeft meer rechten en plichten en ook u als inlener heeft meer rechten en plichten. In deze fase mogen er maximaal zes arbeidsovereenkomsten gesloten. Dit contract wordt niet automatisch verlengd en er is een opzegtermijn van toepassing. De medewerker heeft recht op doorbetaling van de overeengekomen uren. Hij moet voor dat aantal uren beschikbaar zijn voor werk.

Wanneer de medewerker zesentwintig weken niet heeft gewerkt voor u of het payroll bedrijf, begint de medewerker opnieuw in fase A. Duurt de onderbreking korter dan zesentwintig weken, dan telt de wekentelling door vanaf waar de medewerker gebleven is in fase B.

Fase C: arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Wanneer de medewerker fasen A en B of I, II en III heeft doorlopen, komt hij in aanmerking voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij het payroll bedrijf. Binnen fase C is er geen flexibele toegevoegde waarde meer. Veel bedrijven besluiten om de medewerker zelf in dienst te nemen of om afscheid te nemen. Wanneer de medewerker niet geen contractverlenging krijgt komt hij in aanmerking voor de transitievergoeding.

Bovenstaande is een beknopte weergave van de fase systematiek in de uitzend cao. Heeft u vragen over deze cao? We leggen u één en ander uit in onze whitepaper: Wat is payroll? Deze whitepaper kunt u hier downloaden.

Heb je een supportvraag ?

Bel 085 - 130 52 35

WhatsApp 06 - 38 03 49 63

of ga naar het contactformulier

Contact via WhatsApp