Payrollplaats header afbeelding
Veel gestelde vragen

Hoe werken de fasen binnen de ABU-cao?

Er zijn twee cao’s die veel gebruikt worden in de uitzendbranche: de ABU cao en de NBBU cao. Beide cao’s kennen diverse fasen.

LET OP: voor payroll geldt het reguliere arbeidsregime en NIET de ABU of NBBU cao.

De ABU cao kent de fasen A,B en C. De NBBU cao kent de fasen I, II, II en IV. Beide fase systematiseren komen overeen in duur en ook in de voorwaarden. Fase I en II bij de NBBU vormen samen fase A bij de ABU. Een medewerker bouwt pensioen op volgens beide cao’s vanaf 26 gewerkte weken. Wanneer deze opbouw start ga je van fase I naar fase II in de NBBU cao. In de ABU cao wordt dit onderscheidt niet gemaakt en blijf je in fase A.

Fase A

Fase A en fase I en II duren allebei 78 gewerkte weken. Weken van ziekte of vakantie worden niet meegerekend in de wekentelling. Tijdens de eerste 52 weken heeft de medewerker geen recht op een vast aantal uren, want er is een 0-uren overeenkomst. Na 52 weken moet de werkgever een aanbieding doen voor een vast aantal uren per periode. Als dat aanbod door de medewerker geweigerd wordt dan kan er op 0-uren basis verder gewerkt worden. Wordt het aanbod geaccepteerd dan ontstaat er een recht op vaste uren.

Omdat er geen verplichting is om uren te garanderen de eerste 52 weken kan de overeenkomst op ieder gewenst moment door één van de drie partijen met onmiddellijke ingang beëindigd worden.

Als u afscheid neemt van een medewerker kunt u later deze medewerker weer in dienst nemen. Wanneer de medewerker zesentwintig weken niet heeft gewerkt voor u of het payroll bedrijf, begint de medewerker opnieuw in de keten.

Fase B

Fase B en fase III duren maximaal vier kalenderjaren. Na afloop van fase A of II kan een medewerker een bepaalde tijds contract krijgen bij het uitzendbureau. Dit is in overleg met de inlener (u), want de medewerker heeft meer rechten en plichten en ook u als inlener heeft meer rechten en plichten. In deze fase mogen er maximaal zes arbeidsovereenkomsten gesloten. Dit contract wordt niet automatisch verlengd en er is een opzegtermijn van toepassing. De medewerker heeft recht op doorbetaling van de overeengekomen uren. Hij moet voor dat aantal uren beschikbaar zijn voor werk.

Wanneer de medewerker zesentwintig weken niet heeft gewerkt voor u of het uitzendbureau, begint de medewerker opnieuw in fase A. Duurt de onderbreking korter dan zesentwintig weken, dan telt de wekentelling door vanaf waar de medewerker gebleven is in fase B.

Fase C: arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Wanneer de medewerker fasen A en B of I, II en III heeft doorlopen, komt hij in aanmerking voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij het uitzendbureau. Binnen fase C is er geen flexibele toegevoegde waarde meer. Veel bedrijven besluiten om de medewerker zelf in dienst te nemen of om afscheid te nemen. Wanneer de medewerker geen contractverlenging krijgt komt hij in aanmerking voor de transitievergoeding.

Bovenstaande is een beknopte weergave van de fase systematiek in de uitzend cao. Heeft u vragen over deze cao? Neem dan contact met ons op.